Баннерный обмен ABN

Спрощення приголосних

Спрощення відбувається:

а) при відмінюванні та творенні слів, коли до існуючих звукосполук жд, зд, ст, рд додається звук -н-, -л-, -ц- (тоді середні проривні д, т випадають)

ж(д)н - тиждень — тижневий, тижні, тижнів, тижнями

з(д)н - проїзд — виїзний, об'їзний, проїзний, під'їзний

с{т)н - якість — якісно, якісний; честь — чесно, чесний

с{т)л - лестощі — облесливий, улесливо, улесливість

с(т)ц - містити — місце, місцевість, місцина

р(д)ц - серденько — серце, серцевина, серцевий

У звукосполуці с(л)н випадає л: масло — масний, Масниця;


б) у групах приголосних зк, ск при творенні дієслів із суфіксом -ну- та закінченням -e (випадає к)

з(к)н - брязк - брязнуло, брязнути, брязне

с(к)н - тиск - тиснуло, тиснути, тисне, тиснява


Винятки

стл - кістлявий, пестливий, хвастливий

стн - шістнадцять, зап 'ястний, хворостняк

стс - шістсот, буквалістський

скн - випускний, пропускний, вискнути, тоскно

стд - шістдесят

При відмінюванні цих слів та творенні похідних від них залишаються проривні т, к.


Спрощення не відбувається:

а) у словах іншомовного походження, що мають кінцеві приголосні

- аґент — агентство, студент — студентський, гігант — гігантський, курсант — курсантський, парламент — парламентський

-ст - баласт — баластний, контраст — контрастно, нацист — нацистський, компост — компостна, форпост — форпостний, пацифіст — пацифістський

б) у групах приголосних

стц, стц - невістка — невістці, невістчин, артистка — артистці — артистчин, пустка — у пустці, хустка — у хустці

категорія: реферати / правила правопису / Спрощення приголосних