Баннерный обмен ABN

Позначення м`якості приголосних

Ь пишемо:

після д, т, з, с, ц, л, н та сполуки дз у кінці слова та складу на позначення м'якості відповідних приголосних (дядько, мідь, молотьба, гетьман, покуть, різьба, призьба, бязь, восьмий, вісь, міць, Польща, мулько, джміль, крохмаль, синька, тінь, ґедзь)

після літер на позначення м'яких пригололосних перед о в середині складу (трьох, тьохкати, дзьоб, дьоготь, сьомий, синього, льодяник, льон)

у суфіксах -зьк-, -ськ-, -цьк- (близькість, людськість, запорозький, криворізький, волинський, по-козацькому)

у суфіксах зменшено-пестливого забарвлення -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк- (гарненький, голівонька, ріднесенький, свіжісінький, тонюсінький)

після м'якого л перед приголосною (пальці, вбиральня, спільний, рибальство, льняний)

у родовому відмінку множини іменників жіночого роду м'якої групи І відміни й середнього роду на -нн(я), -ц(е) II відміни (пісень, робітниць, учениць, штолень; вітань, зітхань, змагань, клопотань, місць, сердець і серць)

після приголосних (крім шиплячих, р та й) у дієслівних формах дійсного та наказового способу й у скорочених формах інфінітива і зворотної частки (сидить, пишуть, любить, будьмо, киньте, злізь, гляньте, зглянься, кохать, мріялось)

на позначення роздільної вимови: після м'яких приголосних перед я, ю, є, ї у російських прізвищах (Третьяков, Дьяконов, Ільюшин, Аркадьєв, Євгеньєв, Ананьїн, Ільїн)

у словах іншомовного походження після пригололосних д, т, з, с, л, н перед я, ю, є, ї та йо (адью, портьєра, кондотьєр, В'єнтьян, Лавуазьє, Сьєрра-Леоне, конферансьє, альянс, Тольятті, льє, у Севільї, Реюньйон, каньйон, донья)

відповідно до вимови після м'якого л перед приголосним і в кінці іншомовних слів (учительський, сільський, гральний, пальці, їдальня; альбінос, фільм, ельф, альков; Рафаель, спанієль)

у сполуках льц, льч, ньц, ньч, що походять із льк, ньк (галька, на гальці; бурулька, бурульці; лялька, ляльці, ляльчин; ненька, неньці, неньчин; донька, доньці, доньчин; брунька, у бруньці)

Ь не пишемо:

після губних б, п, в, м, ф (голуб, насип, любов, вісім, верф)

після шиплячих ж, ч, ш, щ, дж (ніж, вічність, ніч, річечка, річ, розкіш, змагаєшся, борщ, джміль)

після р у кінці складу (харківський, секретар, тепер, перевірте, чотирма, гіркуватий (виняток — Горький)

між двома однаковими літерами на позначання подовженого приголосного (роздоріжжя, збіжжя, миттю, молоддю, клоччя, навчання, зусилля, стаття, Ілля, піддашшя, зав'яззю, віссю (але кицьці)

після н перед шиплячими і суфіксами -ськ(ий), -ств(о) (тонший, менший, інший, кінчик, панщина, конче, бретонський, кінський, панський, уманський, громадянський, селянство, панство (але: Аоньшань, женьшень, Ланьчжоу, Маньчжурія, Тайваньшань)

між пригололосними, якщо перший пом'якшується під впливом другого (радість, радістю, якість, якістю, кінця (але: тьмяний, різьбяр, бо походять від тьма, різьба)

після д, н, т перед суфіксами -ченк(о), -чук, -чишин (Федченко, Радчук, Федчишин, Гринчишин, Степанчук, безбатченко (але після л пишемо ь: Ковальчук, Михальченко, Покальчишин)

у деяких вигуках і скорочених словах після ц (бац!, буц!, гоц!, клац!; спец)

в іменниках чоловічого роду іншомовного походження після ц (абзац, кварц, кібуц, палац, плац, шпіц, шприц)

у неслов'янських прізвищах та географічних назвах після ц (Гурвіц, Клаузевіц, Лівшиц, Моріц, Суец, хоча суецький (але Єлець)

у сполуках лц, лч, нц, нч, що походять із лк, нк (рибалці, балці, голці, монголці, Наталці, спілці, рибалчин, галченя, Наталчин, спілчанський, матінці, матінчин)

після л у сполуках -алн(о), -илн(о) (грабилно, держално, ціпилно, пужално (але: грабильце, держальце, ціпильце)

у буквосполуках -зк-, -ск-, які не є суфіксами (боязкий, різко, ковзко, дерзкий, порско, жаский, баский, Дамаск (але дамаський)

на межі частин складних числівників (шістнадцять, п'ятдесят, шістсот, дев 'ятсот)

перед і та м`якими я, ю, є (вісім, пісня, діжка, слушність, тьмяний, слухняний, днювати, громадяни, дяк, мюзикл, мадяр, нюанс, кювет)

УВАГА! Не пишемо знак м`якшення в таких власних назвах: Касян, Наталя, Омелян, Севастян, Тетяна, Уляна (Оляна) та в українських прізвищах: Касяненко, Касянчук, Уляненко, Улянчук, Дяченко, Дячук (але Дьяков - російське).

категорія: реферати / правила правопису / Позначення м`якості приголосних