Баннерный обмен ABN

Боги Єгипту

З появою на землі живої істоти, наділеної розумом, наша планета переходить у нову стадію своєї історії, утворюючи нерівноважну динамічну сне тему «людина-природа». Тут спостерігається яскравий взаємозв'язок цієї сис теми і з міфологічним мисленням давньої людини, і з формуванням більш конкретизованих способів пізнання світу. Первісна міфологія створена давніми народами і є тією образною мовою, що на примітивному рівні пояснювала людям явища природи. Усьому матеріальному, видимому в природі відповідав певний образ божества. Небо, сонце, зірки, земля, гори, вулкани, ріки дерева, рослини — усе це являло собою різні божества, що оспівувалися давніми поетами, ліпилися скульпторами, змальовувались художниками. У системі «людина-природа» первинне начало представлене природою, тому вона, у свою чергу, впливає на формування культури.
Єгипетська міфологія дуже близька до грецької. Після підкорення Єгипту Грецією завойовники почали цікавитися історією і культурою цієї держави, вивчати вірування єгиптян; вони надали єгипетським міфам свого колориту й ототожнили багатьох єгипетських богів з олімпійськими богами. «На вершині божественного єгипетського пантеону, — пише Маріотт, відомий французький єгиптолог, — сидить бог єдиний, безсмертний, нестворений, невидимий і прихований для звичайних смертних у глибині його сутності. Він — творець неба і землі, він створив усе, що існує, і ніщо не створене без нього. Це бог, що існує винятково для посвячених у таїнство святилища». Новітні відкриття єгиптології підтвердили ці припущення. Але поза святилищем бог набуває тисячу найрізноманітніших образів, тому що його власні атрибути і втілення є для непосвяченої юрби видимими богами, що їх мистецтво відтворює і ніби розмножує в незяіченних образах, різноманітних до нескінченності.
Усю розмаїтість форм, у яку вбирають художники єгипетських богів, можна пояснити різними історичними змінами в країні й релігії. Єгипетська релігія складалася з великого різноманіття культів, що зазнавали протягом декількох століть численних змін. Свого часу долину Нілу заселяли народи всіляких рас, кожна з яких залишила на релігійних віруваннях відбиток свого характеру, розуму (філософського, забобонного).
Східні країни — це величні засновники релігійних систем. Натомість-Африка є країною фетишизму (шанування матеріальних предметів), анімізму (віри г численних душ і духів), магії (чаклунства і забобонів), мани (надприродних сил). Народи Центральної Африки, так звана чорна раса, завжди поклонялися хижим звірам, мешканцям місцевих пустель. Людина почувала себе набагато слабкішою за хижака, тому створені нею божества були наділені тим, чого бракувало людині — міццю, силою, проворністю, спритністю, хитрістю і т. ін. Однак греки, схильні шукати у своїх міфах подібність із «чужими богами», трохи інакше трактують образи єгипетських богів. Ось один із прикладів. Під час запекло-боротьби олімпійських богів із титанами 'багато богів, рятуючись від своїх переслідувачів, змушені були втекти до Єгипту. Щоб титани не змогли впізнати їх, вони набували образів або форм тварин. Єгиптяни, у свою чергу, приймали перекручені форми, запозичені грецькими богами, за справжні, і поклонялися цим зображенням. Греки, бажаючи зобразити єгипетських богів, відняли в них тваринний (як їм здавалося, ганебний) характер, чим зовсім змінили образи.
Єгипетська релігія, як і саме царство, була нічим іншим, як зібранням місцевих культів, а тому в ній простежується своєрідне перегукування — зустрічається повторення тих самих ідей, втілених у різні типи з деякими варіаціями. Єгиптяни поклонялися незліченній кількості богів, але серед них чітко виділяється поняття про вище і єдине божество, що виразно виявляється, як би його не назвали. Верховне положення одного бога чітко виражене у формулі: «Ти (Амон) один, котрий створив усе, ти єдиний, котрий створив живе, з очей якого з'явилися люди, з вуст якого виникли боги». Хоча в давньоєгипетській релігії безсумнівно присутні елементи «колегіальності», особливо в поворотних моментах діяльності богів, коли вони, наприклад, одноголосно вирішують винищити людей, або коли вирішують важливе питання про присудження Гору царського титулу, коли перед владикою всесвіту — богом Ра — виступають зі своїми порадами інші боги пантеону.
У давньої людини існував дуже важливий критерій розміщення богів за рангами і ступенями. У центрі всесвіту знаходиться верховне божество, творець всесвіту, деміург, далі йде поділ на «старших» богів, «молодших» богів, «великих», «невеликих» і т. п. Важливими богами були Осіріс, Ісіда — його сестра і дружина, Гор — їхній син. Про цих богів складені міфологічні цикли, і ці міфи є ніби символічним відображенням боротьби сонця і мороку, світла і пітьми.
У переказаних греками єгипетських легендах пояснюється безліч емблем і символів, що часто зустрічаються на пам'ятниках єгипетського мистецтва. Розглянемо одну з найвідоміших легенд.
Ісіда — богиня родючості, води і вітру, що дала людям жито і ячмінь, символізує жіночність і сімейну вірність. Осіріс — бог продуктивних сил природи, винахідник землеробських знарядь, навчив людей сіяти і жати зернові, саджати виноградники, випікати хліб і т. ін., до того ж він заснував суспільство, точніше, організував громадське життя, дав людям закони, крім того, він царює в загроб ному світі. Тифон (Сет), брат Осіріса, — бог «чужих країн», уособлює безплідність пустель і зле начало. Гор (Хор), син Ісши й Осіріса, — бог Сонця, заступник царської влади. Нефтида (Небетхет), сестра Осіріса та Ісіди, — її сутність у єги петській релігійній літературі залишилася нез'ясованою. З єгипетської Небетхет перекладається як «володарка будинку», також прийнято вважати її покрови телькою породілей.
Поки Осіріс мандрує Азією, займаючись благодіяннями і завойовуючи виз нання людей не грубою силою, а чарівною музикою, підступний Тифон обду мує план убивства брата, бажаючи царювати замість нього. Усі його спроби здійснити свій план розбиваються об силу волі Ісіди. У Тифона є спільниця — цариця ефіопів Азо. Після повернення з переможного походу Осіріс влаштовує банкет. Тифон, що з'явився на бенкет, звелів внести чудовий саркофаг, що викликає захоплені похвали учасників бенкету. (Єгиптяни часто ще за життя замовляли собі розкішні труни.) Саркофаг заздалегідь виготовлений за міркою брата і підступний Тифон оголошує, що подарує його тому, хто в ньому вільно поміститься. Бажаючих багато, але нікому він не підійшов за розміром Прийшла черга Осіріса. Як тільки він ліг у саркофаг, Тифон і його спільники відразу закрили віко, залили його свинцем і кинули у Ніл, відкіля труна через одне з гирл ріки потрапляє в море. Так загинув після двадцятивосьмирічного царювання Осіріс. До Ісіди доходить звістка про загибель чоловіка; вона одягається в жалобні шати й у супроводі Нефтиди вирушає шукати його тіло. Саркофаг вона знаходить у вересовому чагарнику біля Бібла. За однією з версій міфу, Ісіда витягла з тіла загиблого чоловіка життєву силу і зачала від мертвого Осіріса сина — Гора. За іншою — Тифон не закривав брата в саркофазі, а розрубав тіло Осіріса на чотирнадцять частин і розкидав їх по всіх рукавах Нілу. Ісіда зібрала всі частини тіла і поховала їх в Абідосі.
Коли Гор виріс, він помстився Тифону за смерть батька і домігся визнання себе як єдиного спадкоємця Осіріса.
Відповідно до переказів, Осіріс, перш ніж стати богом, царював у Єгипті й пам'ять про його благодіяння стала уособленням добрих справ, тоді як його убивця став ототожненням зла. Ця ж сама легенда мала й інше пояснення Осіріс є призахідне сонце, яке вбиває або поглинає темрява-морок, Ісіда — Місяць, що вбирає і зберігає до сходу сонця його промені, Гор — висхідне сонце — своєю помстою за батька розсіює темряву. Але якщо сонце є видимий прояв Осіріса, то добро є його моральний прояв; коли західне сонце вмирає, він знову з'являється на обрії в образі Гора — сина і месника Осіріса. Так само добро, що гине від зла, знову з'являється вже торжествуючим добром, але у вигляді зла, що перемогло зло. Осіріс уособлює призахідне сонце, тому він царює в підземному світі, чинить суд над померлими, нагороджує праведників і карає грішників.

Сторінки: [ 1 ] 2 3

категория: рефераты / рефераты по культуре и искусству / Боги Єгипту