Баннерный обмен ABN

Загальне уявлення про Візантію

Роль Візантії в розвитку світової культури дуже значна. Вона подарувала середньовічному світу все багатство своєї художньої майстерності, познайомила народи з високими зразками літератури й мистецтва. Візантійці по-новому досліджували світ, були делікатні й шляхетні, виявляли витонченість естетичного мислення, відрізнялися глибиною філософської думки, завжди славилися своєю глибокою натхненністю. Завдяки своєму серединному місцезнаходженню Візантія змогла почерпнути красу й греко-римського світу, й елліністичного Сходу. Ч им же відрізнялася культура Візантії від культури всієї іншої середньовічної Європи, від країн Переднього й Близького Сходу? Факторів розходження існує кілька:
1. Мовна спільність — єдина грецька мова.
2. Православ'я — основна релігія.
3. Багатоетнічність Візантії. Етнічне ядро — греки.
4. Стійка державність і централізоване управління Візантії.
Однак ці фактори не можуть виключити впливу культур різних країн, шо межували з Візантією, на цю могутню імперію. Не можна виключити впливу на її культуру культур тих народів, які її населяли. Відомо, що Візантія проіснувала близько тисячі років. І, безумовно, їй доводилося зіштовхуватися з могутнім культурним зовнішнім впливом країн, що були на близькій їй стадії розвитку, — Ірану, Єгипту, Сирії, Закавказзя, а трохи пізніше латинського Заходу й Давньої Русі. Одночасно вона могла контактувати з народами, які у своєму розвитку значно відставали від неї. Візантія дала їм назву «варвари».
Візантія, як і всі країни, розвивалася не прямолінійно. Вона переживала епохи підйому й занепаду, періоди торжества професивних ідей і похмурі роки панування реакції. Однак передове завжди перемагало. Народна творчість стала неперевершеним джерелом культури.
Візантія розвивалася протягом тисячоліття. її історію умовно можна розділити на три періоди:
1. Середина IV ст. - перша половина VII ст. - розклад рабовласницького ладу и становлення середньовічного суспільства.
2. Середина VII ст. - початок XIII ст. - поява й розвиток феодалізму у Візантії.
3. XII ст. - середина XV ст. - подальший розвиток феодалізму й початок його розкладу.

по темі:

  • Період розкладу рабовласницького ладу й становлення середньовічного суспільства у Візантії
  • Поява й розвиток феодалізму у Візантії


  • категорія: реферати / реферати з історії / Загальне уявлення про Візантію