Баннерный обмен ABN

Зміст основних тематичних циклів міфів

Міфічні перекази, як правило, поділяються на кілька циклів. Найважливішими серед них є:

- міфи про походження світу та Всесвіту, так звані космогонічні міфи;
- міфи про походження людини й виникнення суспільних відносин - антропогонічні міфи;
- міфи про культурних героїв, які познайомили людей з культурними цінностями й благами;
- міфи про кінець світу та Всесвіту — есхатологічні міфи.

Розглянемо більш докладну характеристику запропонованих міфологічних циклів.

У космогонічних міфах виділяють дві групи: міфи розвитку й міфи створення.
Міфи розвитку пояснюють зародження Всесвіту своєрідним перетворенням первісного стану, що не має визначеної форми. Відбулася еволюція безформного начала, світ був створений з первісних елементів (води, вогню й повітря). Це могло мати назву «хаос», що прийшов із давньогрецької міфології, або «небуття», що стало основою для міфологічних уявлень давніх єгиптян, скандинавів і деяких інших народів. «Усе було в стані невідомості, усе холодне, усе в мовчанні усе нерухоме, тихе, і простір неба був порожній...» — так розповідають міфи Центральної Америки про зародження Всесвіту.
Міфи створення пропонують іншу версію зародження всього живого. Вони стверджують, що творцем світу була якась надприродна істота. Залежно від міфології право діяти приписується то Богові, то чаклунові або творцеві. Причому цей творець може бути як людиною, так і твариною (відомі «творці» — койоти, гагари, ворони). Нам найближчим є біблійний міф про створення Богом світу протягом семи днів: «І сказав Бог хай буде світло, і відокремив Бог світло від пітьми. І назвав Бог світло днем, а пітьму ніччю...»
Однак, як правило, міфи розвитку плавно перетікають у міфи створення. Дуже часто міф починається розповіддю про первісний стан Усесвіту, а потім переходить у детальну розповідь про творця та його діяння.

Антропогонічні міфи — це важлива складова частина міфології будь-якого народу. Якщо простежити за міфами різних народів, то можна помітити одну іакономірність. як правило, люди в них «створюються» з горіхів, пороху, глини, дерева або ребра. Творцеві важливо спочатку створити чоловіка, щоб потім створити йому супутницю. Згадаємо біблійних Адама та Єву.
Першій людині дарується безсмертя, однак після «падіння» вона втрачає його й стає родоначальником людства, якому не призначено жити вічно. Біблійні Адам і Єва, спробувавши плід з древа пізнання, згрішили й втратили призначене їм Богом безсмертя. Деякі народи у своїх міфах відбивали свої погляди на походження людини як на нащадка тварини. Це міг бути ведмідь, мавпа, лебідь або ворон.
У міфах про культурних героїв розповідається про відкриття людством знань і культурних благ. Міфічні герої знайомлять людей з таємницями землеробства, ремесла, намагаються навчити їх жити в незнайомому для них світі. Інакше кажучи, герої хочуть допомогти людству освоїтися з усім, що поки ще недоступне його розумінню. Усім відомий давньогрецький міф про Прометея, який був двоюрідним братом Зсвса. У дослівному перекладі з грецької мови Прометсй означає «той, хто мислить перед тим», «той, хто передбачає». Цей герой познайомив людей з письмом і лічбою, дав можливість займатися будівництвом і ремеслами, познайомив із правилами спільного життя й державного начала. Люди навчилися ворожити й приносити жертви богам, носити одяг і розрізняти пори року. А найголовніше, Прометсй подарував людям вогонь, завдяки якому їхнє життя змінилося докорінно. За це «злодіяння» він був покараний Зевсом. Прометея прикували до гір Кавказу, де щодня орел викльовує йому печінку, яка щодня знову відростає.
В усіх відомих есхатологічних міфах розповідається про те, що незабаром прийде кінець світу. Що ж він принесе людству? Як правило, усі міфи стверджують, шо тільки праведники будуть жити вічно й щасливо, а грішникам призначені вічні муки. Про це ж можна прочитати в «Одкровенні Іоанна Богослова» (Апокаліпсис), що пророкує друге пришестя Ісуса Христа. Він повернеться на землю не як жертва, а як Суддя, здатний провести Страшний Суд і живих, і мертвих. І саме тоді настане кінець світу.

по темі:

  • Походження міфів
  • Особливості міфологічної свідомості


  • категорія: реферати / реферати з історії / Зміст основних тематичних циклів міфів