Баннерный обмен ABN

Основні причини розвитку грецької цивілізації

Світова історія дуже високо оцінює культуру Давньої Греції. Практично всі відомі мислителі, незалежно від приналежності до різних епох, переконані в гому, то давньогрецька культура за правом посідає особливе місце «Грецьким чудом» назвав цивілізацію давньої Еллади французький історик XIX століття Ернест Рснан І це аж ніяк не здається перебільшенням Що ж спонукає людей так високо оцінювати грецьку культуру? Адже всім відомо, що грецькій цивілізації не належить прано називатися найдавнішою культурною цивілізацією. І притому вона далеко не єдина Здавалося б, що Давньому Сходові треба було б віддати пальму першості. Наприклад, Давньому Єгиптові або цивілізації вавилонян.
«Чудо» грецької цивілізації пояснюється надзвичайно швидким її розквітом Давній Єгипет знаходився вже на початку III тис до н. е. на такому ступені розвитку, що дає право вважати його перехідним від варварства до цивілізації. У VII — V ст до н. е. , у гак званий період «культурного перевороту», створюється грецька цивілізація. Саме в Греції виникає перша в історії демократії нова форма держави. Греція випередила всі давньосхідні держави в усьому у науці, у філософії, у літературі, в образотворчому мистецтві. І це незважаючи на те, що ці цивілізації вже розвивалися протягом трьох тисяч років.
Ніхто поки ще не зміг пояснити загадку такого швидкого розквіту грецької культури Перші спроби були здійснені самими греками вже в V ст до н. е. Греки були впевнені, що багатьма досягненнями своєї культури вони зобов'язані саме Давньому Єгиптові Серед перших греків, які визнали вплив Єгипту на грецьку культуру, був відомий історик Геродот Він високо цінував досягнення єгиптян Сократу належить твердження, що Піфагор повинен бути вдячний філософам Єгипту за розшифровку багатьох понять. Арістотель був упевнений, що саме ця країна стала батьківщиною теоретичної математики Фалес родоначальник грецької філософії, за походженням був фінікійцем.
Йому пощастило побувати в Єгипті, де він учився в жерців, запозичив у них уявлення про воду як першооснову всього сущого, а також знання з геометрії й астрономії.
Схожі відомості ми зустрічаємо про Гомера, Лікурга, Демокрита, Геракліта й ще про багатьох інших видатних діячів грецької культури.
Спробуємо знайти причини такого поклоніння давньосхідній цивілізації. їх існує кілька. Греки, знайомлячись із культурою країн Давнього Сходу, справді намагалися багато чого запозичити. їх приваблювало й те, що вони знаходили між своєю та давньосхідною культурою риси подібності. Їм було відомо про те, що східна цивілізація має набагато глибші корені, ніж їхня власна.
Другою причиною пошуків був той факт, що давні греки дуже поважали старовину. У результаті цього вони готові були віддати пальму першості Сходові, приписуючи йому й свої власні досягнення.
У сучасній науці є й інші пояснення походження дазньогрецької цивілізації. Учений Ренан вбачав причину такого глобального розкріту грецької культури у властивостях, що, на його думку, присутні в арійських мовах. Це абстрактність і метафізичність. Учені вбачали як одну з можливих причин і неймовірну обдарованість давніх греків. Деякі вчені вважають, що причини слід шукати в конкретній історичній дійсності першого тисячоліття до н. е. Є науковці, які не вбачають у культурі Греції ніякого «чуда». Відомий учений зі Швеції Андре Боннар пише у своїй книзі, що культура греків грунтувалася на рабстві. І взагалі, грецького народу не минули ті етапи, що їх пройшли у своєму розвитку всі народи. Учений пише: «Відправною точкою й об'єктом усієї грецької цивілізації є людина. Вона виходить із її потреб, вона має на увазі її користь і її прогрес. Щоб їх досягти, вона зорює одночасно і світ, і людину, один за допомогою іншого. Людина й світ в уявленні грецької цивілізації є відображенням один одного — це дзеркала, поставлені одне навпроти одного, які взаємно читають одне в одному».
Культура й філософія давніх греків сприяли розвитку й європейської культури. Саме Давня Греція показала людину як досконалий і прекрасний витвір природи. В усіх сферах духовного й соціально-політичного життя проявився геній, талановитість грецької цивілізації. Його можна простежити й у поезії, архітектурі, скульптурі, живописі, політиці, науці й праві. Грекам вдалося створити науку, шо дотепер допомагає вченим робити все нові й нові відкриття. Європейці перейняли спадщину мікенської цивілізації.

по темі:

  • Мікенська культура
  • Розвиток літератури й філософії у Давній Греції


  • категорія: реферати / реферати з історії / Основні причини розвитку грецької цивілізації