Баннерный обмен ABN

Реферати з економічної теорії

1. Сутність заробітної плати

2. Форми, функції і системи заробітної плати

3. Регулювання оплати праці

4. Проблеми рівноваги попиту та пропозиції в умовах переходу до ринку

5. Монополії та їх види

6. Умови й особливості виникнення монополій

7. Суть та значення антимонопольної політики

8. Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки

9. Антимонопольне законодавство зарубіжних країн

10. Шляхи формування антимонопольної політики в Україні

11. Пропозиція в умовах олігополії

12. Модель Бертрана, як теорія олігополії

13. Модель Курно, як теорія олігополії

14. Характерні риси ринку монополістичної конкуренції

15. Умови максимізації прибутку і мінімізації збитків у короткостроковому періоді

16. Довгострокова рівновага фірми

17. Ефективність функціонування ринку монополістичної конкуренції

категорія: реферати / реферати з економічної теорії