Баннерный обмен ABN

Вживання апострофа

Апостроф ставиться після букв, що позначають тверді приголосні перед я [йа], ю [йу], є [йе], ї [Ш] у таких випадках:

1. Після губних приголосних [б], [п], [в], [м], [ф]: б'ють, п'ять, в'яз, в'ється, м'ясо, у сім'ї, п'єса, верф'ю.

2. Після [р] у кінці складу: подвір'я, пір'їна, бур'ян, матір'ю.

3. Після префіксів, що закінчуються на приголосний, та в складних словах: з'їхати, з'явитися, пред'явник, роз'юшний, під'юдити, роз'ятрити, двох'ярусний, пів'яблука, пів'ящика, пів'юрби, пів'ялинки.
Після префіксів перед коренями, які починаються на голосні а, о, у, є, і, апостроф не ставиться: безіменний, зекономити, загітувати, зодя&ти, зубожіння.

4. У слові Лук'ян та похідних від нього: Лук'яненко, Лук'янчук, Лук'яниха, Лук'янець, Лук'янівка, Лук'янов.

Апостроф не ставиться:

1. Якщо перед губними [6], [п], [в], [м], [ф] стоїть інша літера на позначення приголосного, яка належить до кореня: рутвяний, духмяний, медвяний, Святослав.
Якщо перед губними стоїть р, то апостроф ставиться: черв'як, арф'яр, верб'я.

2. Після м'якого [р] на початку складу: рясно, зоря, рюмсати, крюк.

Вправа для прикладу:

М'який, м'ята, солов'ї, м'яч, кров'ю, полум'я, в'яз, з'єднати, бур'ян, буряк, буря, зекономити, зорати, зуміти, зубожіти, морквяний, повітря, здоров'я, п'янко, роз'їхатися, крюк, пуп'янок, трав'янистий, торф'яний, трьох'ярусний, пів'юрти, пів'ями, без'язикий.

категорія: реферати / правила правопису / Вживання апострофа