Шкільна бібліотека

Головна
Колядки та щедрівки
Зарубіжні прислів'я
Підручники
ГДЗ
Біографії
Реферати
Зарубіжна література
Українська література
Твори з української мови
Англійська мова
Русский язык
Сочинения
Стислі перекази
Прислів'я та приказки
Крилаті вирази
Фразеологізми
Народна творчість

Баннерный обмен ABN

Народні перекази та легенди

Серед прозових жанрів фольклору, легенди та перекази дуже продуктивні, особливо їхні усні варіанти, де фігурують події й факти громадського значення. Обидва жанри призначені для збереження в народній пам'яті й передачі майбутнім поколінням даних про історичне минуле. Вони покликані також пояснити причини виникнення різних явищ природи і подій, їхню суть, зафіксувати народні уявлення про це у наших пращурів. Тому їх відносять до позаказкової прози, хоч не виключають присутності в них повчально-педагогічних моментів.
Жанри ці дуже споріднені. Межі між ними існують тільки уявні, що визначаються лише ставлешіям оповідача до дійсності та мірою достовірності її зображення. Домінантою переказу є реальність, істинність, логіка можливого; у легендах допускається вигадане, фантастичне, неймовірне.
Перекази відображають життєві факти шляхом переповідання почутого (звідси й назва жанру). Першоосновою в них має бути свідчення про спогади очевидців. При передачі інформації з уст в уста вона набирає нового емоційного забарвлення, проте реальність фактів має бути непорушною.
Легенди ближчі до казок своїм незвичайним, дивовижним в органічній єдності з реальним. За допомогою домислу та вигадки незрозумілі природні явища чи суспільні події витлумачуються через надприродне (міфічне), але з установкою на достовірність.
У залежності від змісту й походження легенди і перекази розподіляються на міфологічні, антропоморфічні, апокрифічні, топонімічні, історико-героїчні, соціально-побутові. Часто вони мають подвійну насиченість. Це стосується, насамперед, історичних легенд.
Народні перекази та легенди відзначаються плинністю, рухомістю текстів, бо їхня форма залежить від рівня імпровізаційної майстерності оповідача. Винятком є віршовані легенди.
У переказах і легендах зливаються воєдино пізнавальний та етично-дидактичний аспекти. Ці твори завжди несуть в собі ідеї гуманності, соціальної справедливості, здорової етики. Вони вчать бережливого ставлення до природи, високої моралі в людських відносинах. В історико-героїчних творах сильні патріотичні мотиви. Все це викликає до них інтерес в різні періоди життя народу.

Наступни перекази та легенди:

 • Як мати стала зозулею

 • Три брати - засновники Києва

 • Звільнення Києва від облоги печенігів

 • Материнські сльози

 • Боротьба з ординцями

 • Козацьке житло

 • Про запорожців

 • Де взялися запорожці

 • Походження запорожців

 • Як козаки взяли Азов

 • Запорожці в Києві

 • Запорожці за Дунаєм

 • Козацька битва з турками

 • Про Богдана Хмельницького

 • Звідки пішло прізвище та ім`я Богдана Хмельницького

 • Богдан Хмельницький

 • Союз українців з руськими

 • Перебування Максима Залізняка в Черкасах

 • Кошовий Грицько Сагайдак

 • Сава Чалий

 • Чоловічки богатирі

 • Язик змія

 • Богатирський кінь

 • Кошовий Іван Сірко

 • Устим Кармалюк

 • Як Кармалюк пана провчив

 • Панські гостинці

 • Як Кармалюк вчив людей


 • категорія: усна народна творчість / українські народні перекази та легенди