Баннерный обмен ABN

Розв`язок домашніх вправ та завдань до підручника "Хімія" Н.Н. Буринської для 9 класу

До Вашої уваги представлені наступні розв`язоки вправ та завдань:

§ 1 Спроби класифікації хімічних елементів

§ 2 Відкриття періодичного закону

§ 3 Періодична система хімічних елементів

§ 5 Склад атомних ядер. Ізотопи

§ 7 Будова електронної оболонки атомів

§ 8 Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів

§ 12 Ковалентний зв`язок

§ 13 Іонний зв`язок

§ 15 Валентність і ступінь окиснення

§ 16 Окисно-відновні реакції

§ 18 Масова частка розчиненої речовини

§ 20 Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

§ 21 Реакції обміну між електролітами. Іонні рівняння

§ 22 Місце металів у Періодичній системі елементів. Металічний зв`язок. Фізичні властивості металів

§ 23 Хімічні властивості металів

§ 24 Метали в природі. Загальні способи добування металів

§ 26 Корозія металів

§ 27 Сплави

§ 28 Доменне виробництво чавуну

§ 29 Способи виробництва сталі

§ 33 Натрій і калій - лужні метали

§ 34 Кальцій та його сполуки

§ 35 Алюміній

§ 36 Сполуки алюмінію

§ 37 Ферум

§ 38 Сполуки феруму