Баннерный обмен ABN

Розв`язок домашніх вправ та завдань до підручника "Хімія" Н.Н. Буринської для 8 класу

До Вашої уваги представлені наступні розв`язоки вправ та завдань:

§ 4 Властивості речовин. Агрегатний стан

§ 5 Чисті речовини і суміші. Основні способи розділення сумішей

§ 6 Фізичні та хімічні явища

§ 7 Атоми. Хімічні елементи

§ 8 Відносна атомна маса хімічного елемента

§ 9 Прості і складні речовини. Хімічні формули. Відносна молекулярна маса

§ 10 Масова частка елемента в речовині

§ 11 Валентність

§ 12 Закон збереження маси

§ 13 Хімічні рівняння

§ 14 Кількість речовини. Моль. Молярна маса

§ 15 Кисень

§ 16 Хімічні властивості кисню

§ 19 Застосування кисню

§ 20 Водень

§ 21 Xімічні властивості та застосування водню

§ 22 Об`ємні відношення газів

§ 23 Закон Авогадо. Молярний об`єм газів

§ 24 Відносна густина газів

§ 25 Оксиди

§ 26 Хімічні властивості води

§ 28 Хімічні властивості кислот

§ 29 Хлоридна кислота і хлороводень

§ 30 Основи

§ 33 Хімічні властивості солей

§ 34 Класифікація неорганічних речовин

§ 36 Енергетичний ефект хімічних оеакцій

§ 37 Швидкість хімічних реакцій та хімічна рівновага