Баннерный обмен ABN

Розв`язок домашніх вправ та завдань до підручника "Хімія" Н.Н. Буринської для 10 класу

До Вашої уваги представлені наступні розв`язоки вправ та завдань:

§ 1 Загальна характеристика оксигену і сульфуру

§ 2 Поняття про алотопію. Озон

§ 3 Хімічні властивості кисню й сірки

§ 4 Оксиди сульфуру

§ 5 Розв`язання задач на надлишок

§ 6 Сульфатна кислота

§ 7 Виробництво сільфатної кислоти

§ 8 Розв`язання задач на вихід продукту

§ 9 Загальна характеристика нітрогену і фосфору

§ 10 Хімічні властивості азоту і фосфору

§ 11 Аміак

§ 12 Солі амонію

§ 13 Промисловий синтез аміаку

§ 15 Нітратна і фосфатна кислоти

§ 16 Нітрати. Азотні добрива

§ 18 Фосфати. Фосфатні добрива

§ 20 Хімічні властивості вуглецю та силіцію

§ 21 Оксиди карбону й силіцію

§ 22 Карбонатна кислота й карбонати

§ 24 Силікатна кислота й силікати

§ 28 Метан

§ 29 Гомологи метану

§ 30 Теорія хімічної будови органічних сполук

§ 31 Ненасичені вуглеводні

§ 34 Бензол

§ 35 Поняття про хімічні засоби захисту рослин

§ 36 Взаємозв`язок і взаємоперетворення вуглеводів

§ 37 Природні джерела вуглеводнів. Природний газ

§ 39 Вугілля й продукти його переробки

§ 40 Вуглеводнева сировина й охорона довкілля