Баннерный обмен ABN

Домашні завдання з англійської мови для 11-го класу. The first term (lessons 1-32)

1. a) — The children at the bank of the river are playing chess, sunbathing and playing volley-ball.
The boys under the tree are playing chess.
The children in the river are swimming.
The two boys have already swum.
I think they will lie in the sun.
The children in the picture 2 are sightseeing.
They will visit many other places of interest.
The boy and the girl in the picture 3 are gathering mushrooms.
They will bring the mushrooms to their mother.

4. СУЧАСНІ ВИПУСКНИКИ

Тепер ти учень одинадцятого класу. Це значить, що це твій останній навчальний рік. Ти будеш складати випускні іспити і повинен вирішити, як використати знання, що ти отримав у школі.
Закінчення школи — це початок твого самостійного життя, початок набагато серйознішого екзамену, що пов'язаний з твоїм подальшим навчанням та трудовою діяльністю. Щоб скласти цей іспит, тобі потрібно вибрати свій шлях, який відкриється перед тобою. Ти повинен вибрати професію, в якій найбільш розвинуться твої таланти і твоя праця принесе кращі результати для тебе осoбисто та для твоєї Батьківщини, України. Широкий шлях відкритий перед тобою. Ти повинен дуже добре подумати і порадитись з батьками, вчителями та друзями, іцоб бути впевненим, що ти правильно обрав професію, яка зможе задовольнити і твої бажання, і потреби твоєї країни.

5. Who am І?
What will I pass?
What will I do?
Who will pass school-leaving examinations?
Who is my friend?
Who is an eleventh-former?

13. 1) I have to decide how to use.the knowledge I have received at school
2) My friend has not chosen his future occupation yet.
3) To pass your school-leaving examinations you must work hard.
4) Who is sure that he has chosen the right occupation that will satisfy his own tastes?
5) — Have you already passed your school-leaving exams? — Yes, I have.
6) English is my favourite school subject.

15.
1) I am a pupil of the eleventh form and my friend Roman is a pupil of the tenth form.
2) My little sister does not go to school. She goes to kinder-garten.
3) My sister does not like to read. She likes to play.
4) What games does he like to play?
5) Many roads lie open before us.
6) My friend Petro is a student at university.
7) The Dnipro flows into the Black Sea.

21. 1) How often does Marry watch TV?
2) Why don't some pupils like to do their lessons?
3) Where does Marko study?
4) What time do I have breakfast in the morning?
5) How often does he play chess?
6) Why doesn't he play football in the morning?
7) Whose dictionary is there on the table?
8) What questions does Boris often ask?
9) What street does he live on in Lutsk?

22.ОСВІТА В УКРАЇНІ

В Україні право на освіту гарантується Конституцією (Стаття 53). Кожен хлопець та дівчина повинні отримати середню освіту; це значить, що середня освіта є обов'зковою у нашій державі. Існують державні школи; навчання в яких є безкоштовним, та приватні школи, де учні повинні платити за навчання.
У кожній школі є базовий та шкільний навчальні плани. Базовий навчальний план складається з української мови та літератури, математики, фізики, хімії, географії, світової літератури, іноземної мови та інших предметів. Адже кожний громадянин України має право отримати середню освіту на своїй рідній мові, існують школи для національних меншин, де учні вивчають рідну мову. У більшості з них усі предмети викладаються тією ж мовою.
Після закінчення дев'ятого класу загальноосвітньої школи молоді люди можуть піти до десятого класу або професійно-технічного училища чи технікуму. Ліцеї та гімназії є також видами загальноосвітніх навчальних закладів. Вони пропонують програми, що дають поглиблені знання з якоїсь дисципліни. Отри мавши загальну середню освіту, випускник може почати працювати або вступити до інституту, академії або університету. Багато академій та університетів мають заочні відділення.

25. 1) Citizens of Ukraine have the right to get education.
2) The right to education is guaranteed by the Constitution of Ukraine.
3) My younger sister goes to the primary school.
4) National minorities in Ukraine have the right to get education in their mother tongue.
5) Your mother tongue (native language) is Ukrainian, isn't it?
6) Graduates have the right to enter an institute, an academy or a university.
7) Your brother is a student of the extramural department of university, isn't he?

32. 1) I do not study at university.
2) Does he live in London?
3) Do you understand the rule?
4) What do you like best, mathematics or physics?
5) What book does he like to read?
6) They do not live in Kyiv.
7) Does your grandfather live in the country?
8) Where does he live?

33. 1) His father has got a new car, hasn't he?
2) You haven't bought a new dress, have you?
3) Your sister has broken her pencil, hasn't she?
4) Your mother has been to Odessa, hasn't she?
5) You have never been to Paris, have you?
6) You have a new dictionary, haven't you?
7) He has met many friends, hasn't he?
8) Your friend hasn't got a car. has he?
9) They have greeted a new English teacher, haven't they'.'

34. 1) My friend doesn't like mathematics.
2) Why don't you go to school
3) Your father has been to London, hasn't he?
4) My mother has never been to London.
5) Your sister has bought an interesting book, hasn't she?
6) You go to a private school, don't you?
7) Who hasn't got an English-Ukrainian dictionary?
8) You don't live in Kyiv, do you?
9) Who doesn't like to go to the cinema? — My sister doesn't.

39. 1-а; 2-b; 3-a: 4-а; 5-b; 6-b; 7-а; 8-а.

41. 1) We buy bread every day.
2) You buy bread every day, don't you?
3) Where do you buy bread?
4) The shop-assistant helps us to choose the goods, doesn't he?
5) What do you buy at the greengrocer's? — Vegetables, of course.
6) Do you go to the supermarket? — No, I don't. 1 usually go to a big shop. It is situ¬ated opposite my house.

48. 1) She is younger than her brother.
2) I presented him with some new books.
3) The girls had a nice flower in her hands.
4) It is not my book, it is his.
5) That is not my book.
6) Her book was on the table.
7) Where are his books?
8) Is your book interesting?

49. 1) There are many books on the table. They are mine.
2) Whose book is it? — It's mine.
3) This is my pencil-box, and that is his.
4) Whose diary is it? — It's mine.
5) Whose school is this? — This is my school.
6) This is my sister. Her name is Oksana.
7) Mykola, is it your hat? — No, it is his hat.

52. Містер Сміт іде на прогулянку і зустрічає свого старого друга, якого не бачим і про якого нічого не чув вже двадцять років. Старий друг говорить: «З того часу, коли ми в останнє бачились, я одружився. У нас маленька дочка — ось вона».
Маленька дочка з'являється і її знайомлять з містером Смітом. Містер Сміт говорить: «Як тебе звуть, маленька?» А дівчинка відповідає: «Мене звуть так само, як і мою матір».
«А, — каже містер Сміт, — тоді тебе звуть Маргарет?»
«Так», відповідає маленька дівчинка.
Звідки містер Сміт здогадався, що її звуть Маргарет?

53. Вірна відповідь, яка й є ключом до загадки, є те, що старий друг містера Сміта був жінкою, отже — подругою: У будь-якому разі він, звичайно, знав її ім'я.
Справа в тому, що в англійській мові не можливо чітко визначити рід сло ва «friend».

54. 1) tooth — teeth; 2) pen — pens; 3) book — books; 4) man — men; 5) fox — foxes; 6) mouse — mice; 7) goose — geese; 8) boot — boots; 9) hat — hats: 10) mother — mothers; 11) woman — women; 12) leaf— leaves; 13) task — tasks; 14) foot —feet; 15) child — children: 16) page — pages: 17) roof— roofs: 18) knife — knives.

55.1) Many men came to the stadium.
2) There are many children here, aren't there?
3) In October leaves on the trees are yellow, aren't they?
4) Women are usually afraid of mice.
5) This grey bird is very small.
6) The roofs of the houses were wet.

60. Antin: Hello. Roman. I haven't seen you for ages. What are doing here?
Roman: I am training to be a shop manager.
Antin: It is very interesting. Do you enjoy it?
Roman: Yes, I like it very much. What about you?
Antin: Well, I am not working at the moment. I'm writing an article.
Roman: Really? What kind of article is it?
Antin: It is a scientific one. I study at university, and we are investigating the prob¬lem connected with pollution.
Roman: Oh, I see. It was a pleasure to meet you. See you later!
Antin: I was glad to meet you again. Good-bye!
1) You have got a sister, haven't you?
2) I have written two letters and I am writing the third one now.
3) You are writing a letter, aren't you? — No. I'm not. I have already written the letter. I am writing an article now.
4) Do you play chess? — No, I don't. I don't like to play chess.
5) I play chess every day. But now I am playing draughts. And what are you doing now? — I am talking to you.
6) Look! It's snowing now!
7) Where is your mother? — She's having breakfast.
8) Let's go to the forest. It is not raining already.
9) I have already read this article and I can give it to you.

67. ЗАНЯТТЯ, ПРОФЕСІЇ, РЕМЕСЛА

Заняття (фах) -— це будь-яка діяльність, для якої людині потрібна певна кваліфікація та тренування. Якщо вам потрібно буде заповнити офіційний бланк у Британії, ви, як правило, знайдете рядок «Фах», а якщо вас буде інтерв'ювати службовець, він може спитати: «Хто ви за фахом?» Якщо він приблизно вже знає про рід вашої діяльності - чи ви професійний робітник, спеціаліст, кваліфікований, напівкваліфікований або некваліфікований робітник фізичної праці — він може поставити вам більш конкретне питання: «Яка у вас професія?», «Чим ви займаєтесь?». «Яку роботу ви виконуєте?» У звичайній, повсякденній бесіді людина, що хоче дізнатися про чиюсь професію, просто спитає: «Ким ви працюєте?». «Як ви заробляєте на життя?» , «Де працює містер Джонс?», «Чим займається Стів?»
Існує три основні види занять: професія, ремесло та робота. Традиційно, професія — це заняття, що потребує перш за все інтелектуальних зусиль та отримання вищої освіти в університеті або академії протягом тривалого часу. Таким чином, ми говоримо про професію медика, вчителя, інженера і так далі.
Ремесло —- це заняття, що потребує високого рівня навичок фізичної праці та певного періоду практичного та теоретичного навчання. Механіки, електрики, монтери, токарі, кравці, ткачі, перукарі і т.д. оволоділи ремеслом.
Багато занять не відносяться ні до ремесел, ні до професій. Ми часто називаємо такі заняття «роботами». У цьому розумінні термін «робота» відноситься як до напівкваліфікованих та некваліфікованих робітників фізичної праці з одного боку, так і до занять, що потребують значних знань та розумових вмінь з іншого боку. Але розмежувальні лінії між професіями, ремеслами та роботами, як правило, нечіткі.

70. 1) An occupation is any activity for which you need the certain qualification and training.
2) In ordinary conversation if people want to know someone's occupation they ask: "What are you?", "What do you do for a living?" or "What's your job?"
3) A profession is an occupation which demands mainly mental skills and a long period of higher education at a university or an academy.
4) A trade is an occupation which requires a certain period of theoretical and practical training and a high level of manual skill.
5) In the text such examples of trades are given: turners, hairdressers, fitters, electricians, mechanics, weavers and tailors.
6) The term "job" includes both unskilled and semi-skilled manual occupations and occupations which require considerable knowledge and mental skills.
76. 1) Labour is an honourable duty for everybody in our country.
2) The wealth of our country is created by the labour of all the citizens.
3) It is very important for everybody to work hard.

77.b) 1) I have already written my article for the school newspaper.
I have not written my article for the school newspaper yet.
Have you already written your article for the school newspaper?
2) She has entered Technical University this year. She hasn't entered Technical University this year. Has she entered Technical University this year?
3) I have just chosen the occupation that will satisfy my own tastes. I haven't chosen the occupation that will satisfy my own tastes yet. Have you chosen the occupation that will satisfy your own tastes?

79. 1) Have you ever been to Paris? — No, I haven't.
2) I haven't seen you for ages. Where have you been?
3) He has already passed all his exams.
4) Have you entered the university? — Yes,'I have. And you?
5) I have changed my plans.
6) I have never been there. And you
7) He has already forgotten these words.
8) Haven't you done this exercise yet? — Not vet. I'll do it in an hour.

82. Watchmaker — a person who makes watches:
Tool-maker - a person who makes different tools:
Bus-driver —- a person who drives a bus:
Tram-driver — a person who drives a tram;
Car-driver — a person who drives a car;
Taxi-driver — a person who drives a taxi;
Hairdresser — a person who makes haircuts and hairstyles:
Tailor — a person who makes clothes;
Novelist — a person who writes novels;
Doctor — a person who treats people for different diseases;
Teacher — a person who teaches children;
Composer — a person who composes music.

86.1) I'd like to become a stewardess and my sister wants to become a teacher.
2) What would you like to be? — I'd like to be a doctor.
3) 1 would like to write it down, but I haven't got a pen.
4) He'd like to read, but he hasn't got a book.
5) I'd like to become an engineer. And you?

92.1) The profession of a doctor attracts me most of all. because it is very noble to treat people.
2) Of course, Ukraine, like any other country, needs good doctors, because the na¬tion's health depends on them.
3) To acquire this profession one should enter Medical university and have a lot of theoretical and practical training.
4) I suppose I will try to get medical education just after finishing school.'
5) My parents like my choice and support me.

93. There are many interesting and useful professions and trades but I like the profession of a teacher. My mother is a teacher and I am eager to become a teacher, too.
Besides, I am fond of foreign languages. I have been learning English for many years. So, I want to teach English.
Once our English teacher caught cold. I was in the 9"' form and the head master asked me to give an English lesson in the 5 form. I entered the classroom, saw many pupils sitting at their desks, and said, "Good morning", and began the lesson.
I wanted the pupils to like English. We read, wrote, sang songs, played games and cited funny poems. Now I know well that I will train to be an English teacher after leaving school.
This profession is very interesting and very difficult. It is interesting.because you work with the pupils, with the personalities. It is difficult because you have to teach them a foreign language. To be a good teacher means to be a highly educated person and to know a lot. Every day I improve my English by reading books, translating sentences from Ukrainian into English, reading English newspapers and magazines, watching English and American TV programmes.
I am fond of English and I want to be a skilled teacher.

99. ДО ЗІРОК

Сторіччями людство мріяло про подорожі у космос. В 1865 році Жуль Верн опублікував свій відомий роман «З Землі до Місяця». Він розповідає нам, як герої його роману долають силу земного тяжіння за допомогою високої швидкості.
У своїй книзі «Перша людина на Місяці» Герберт Уельс винайшов речовину, що блокувала тяжіння, для того, щоб перенести своїх героїв до Місяця. Космічний корабель, вкритий цією речовиною, міг подорожувати у космос.
То були, тим не менш, лише історії, вигадані письменниками-фантастами, і багатьом людям вони здавались лише фантастичними мріями.
Однак багато вчених працювали над проблемами міжпланетних подорожей. Серед них було багато наших співвітчизників: Олександр Засядько (1779-1834), Костянтин Костянтинов (1817 або 1818 року народження), Миколо Кибальчиш, який помер у віці 28 років, Костянтин Цюлковський зі славетного козацького роду Наливайко. Юрій Кондратюк, який зробив розрахунки для польоту людини на Місяць.
4 жовтня 1957 року перший у світі супутник був запущений в космос. 12 квітня 1961 року космічний корабель з Юрієм Гагаріним на борту був запущений в космос, а головним конструктором того корабля був наш земляк Сергій Корольов. Він працював разом з нашими співвітчизниками Михайлом Янгелем, Володимиром Челомиєм, Валентином Глушко та іншими.
У 1969 році американці відправили своїх астронавтів на Луну. Вони використали розрахунки Юрія Кондратюка.
Першим космонавтом незалежної України, який побував у космосі на борту американського космічного корабля в 1997 році, був Леонід Каденюк.

100. 1) І know the novel "From the Earth to the Moon'' by Jules Verne and the book "The First Man on the Moon" by Herbert Wells.
2) Olexander Zasiadko, Kostiantyn Kostiantynov, Mykola Kybalchych, Kostiantyn Tsiolkovskyi. Yurii Kondratiuk, Serhii Koroliov were our compatriots who took part in elaborating the problems of interplanetary travelling.
3) The first manned satellite was launched on April, 1961.
4) Yurii Gagarin was the first cosmonaut.
5) Americans sent their astronauts to the Moon in 1969.
6) Yurii Kondratiuk was famous for his calculations that were used for the first manned flight to the Moon.
7) The first cosmonaut of the independent Ukraine is Leonid Kadeniuk.

106. a) a (one) third; a (one) ninth; a (one) thirty-seventh; two sevenths; five elevenths; seventeen twenty-thirds; five and a seventh; seven and eight ninths; seventeen and three fifths; seven and nine seventeenths; twenty-two and two thirds.
b) seven point, five; fifteen point three seven; nine point nought five; a hundred point nought five; point nought five; point three seven; ten point nought nought eight; three point nought seven; four point nought eight; point three nine.
107. 1 — first; 2 — second; 3 — third; 10 — tenth; 4 — fourth; 11 — eleventh; 21 — twenty-first; 25 — twenty-fifth; 43 — forty-third; 99 — ninety-ninth; 100 — one hundredth; 103 — one hundred and third; 123 — one hundred and twenty-third; 837 — eight hundred and thirty-seventh; 1001 — one thousand and first; 2,375 — two thousand three hundred and seventy-fifth; 14,501 — fourteen thousand five hundred and first.

110. Two thirds; Seven ninths; Nought nought five; Two hundred and twenty-seven; Twenty-one and a third; Three point seven five; Seventy-seven point three six five; Four and four fifths.

115. СПЕЦІАЛІСТ З ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРАВА

Програма міжнародного технічного розвитку шукає спеціаліста з торговельного права, з досвідом роботи у сфері загального чи цивільного права мінімум чотири роки після отримання диплому, для роботи в юридичному відділі сектору, що займається розвитком сільського господарства:.
Після отримання посади треба мешкати в Україні протягом року або більше, тому знання української мови необхідні. Попередній досвід роботи може торкатись будь-якого сектору торговлі, але особливо значущими є сфера власності (нерухомість, земля, сільське господарство) або банківська сфера (фінансові угоди).
У коло обов'язків буде входити робота як в юридичній, так і в сфері менеджменту, зокрема підтримка сільськогосподарських реорганізаційних проектів та розробка законодавчої реформи. Роботу треба розпочати у січні.

116. 1) It was he who asked the question.
2) Petro and Roman returned to their class.
3) Both Valia and Katia did their homework.
4) These books are not ours.
5) Both Valerii and Maxym visited their families.
6) Volodymyr said it was he who had done that.

117. 1) They are doing the homework.
2) I saw them in the room.
3) There was a very interesting film on. We saw it.
4) The new grammar rule was explained by him (her).
5) We were waiting for him (her).
6) She went to school.

119. 1) Last summer I was at the summer camp.
2) In summer I read a couple of detective stories.
3) Yes, we are eleventh-formers.
4) We study a lot of subjects. For example, English, Ukrainian, World Litera¬ture, Algebra, Geometry, Physics, Chemistry, Biology, Geography, History and so on.
5) I'm going to be a manager or an accountant.
6) The core curriculum includes Ukrainian, Ukrainian Literature, Mathematics, History, Biology, Chemistry, Physics and some other subjects.
7) The right to education in Ukraine is guaranteed by the fifty-third article of the Constitution.
8) No, I'm not. I'm a pupil of the 11th form.
9) No, I'm not. I'm going to be a manager.
10) Yes, I do. My brother is a student.

Наступна сторінка

для 8-го класу

для 9-го класу

для 10-го класу

для 11-го класу