Баннерный обмен ABN

«Чорна рада» П. Куліша — перший український історичний роман

Видатний український письменник, громадський діяч, видавець, перекладач, етнограф, історик, соратник Шевченка по Кирило-Мефодіївському товариству і продовжувач його ідеї боротьби за неза¬лежну державу, — Пантелеймон Куліш. У 1857 році роман «Чорна рада» вийшов друком, здобув високу оцінку критиків. Це не тільки історичний, а й соціальний твір, бо в ньому правдиво показано суперечності між різними верствами населення. Саме вони і призвели до так званої «чорної ради» у 1663 році. Після смерті Богдана Хмельницького в добу Руїни на Україні починається запекла боротьба за булаву, за владу. Україна була розділена на Правобережну й Лівобережну, булава переходила з рук у руки, але Україні користі це не приносило. Майже 14 років створювався роман. Автор провів величезну дослідницьку роботу і опрацював літописи, архівні документи, історичні пісні та думи.
У творі автор показує різницю в поглядах і діях козацької старшини, духовні цінності та інтереси Сомка і Брюховецького; розкриває причини поразки Сомка, відмову його від порятунку й подальшої боротьби; змальовує розбрат на Україні.
Як бачимо, роман «Чорна рада» П. Куліша багатопроблемний. Автор ставить перед собою мету: відтворити історичну долю України, указати шляхи, якими повинен піти український народ, щоб настало краще життя.
Через два протилежні табори героїв письменник подає взаємини між простими людьми і панством, старшиною; порушені проблеми стосунків ніж двома країнами — Росією та Україною.
Це роман-хроніка, який подає реальні події минулого, змальовує людей різних прошарків тієї епохи, ураховуючи складність історич¬них обставин у тогочасній Україні.

по темі:

  • Значення творчості та діяльності П. Куліша для української культури
  • Основний конфлікт «Чорної ради» П. Куліша
  • П. Куліш - перекладач
  • «Чорна рада» П. Куліша: версії тлумачення назви твору


  • категорія: українська література / твори за творчістю Куліша Пантелеймона / «Чорна рада» П. Куліша — перший український історичний роман