Баннерный обмен ABN

Котляревський - драматург і театральний діяч ("Наталка Полтавка", "Москаль-чарівник")

Великий правдолюб, гуманіст, письменник-демократ свою любов до рідної землі, до народу, його історії обезсмертив у своїх творах.
У п'єсах «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник» Котляревський висловив просвітительські ідеї, тим самим поклавши початок українській драматургії та українському театрові. У цих творах автор змальовує простих людей, доводить, що вони гідні поваги і наслідування. Тому і «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник» є реалістичними, високохудожніми шедеврами, що ввійшли назавжди до репертуару національного театру.
В образі Наталки письменник уперше в українській літературі показав правдивий багатогранний характер. Це дівчина із села, яка вміє захистити свою гідність, уміє боротися за своє щастя.
Цікавим є та деталь, що автор насичує п'єсу народними піснями, прислів'ями і приказками. Але частину їх створює сам, і майже неможливо відрізнити пісні Котляревського від народних, настільки вони подібні і за мовою, і за стилем.

Видно шляхи полтавськії і славну Полтаву,
Пошануйте сиротину і не вводьте в славу.
Не багата я і проста, но чесного роду,
Не стижуся прясти, шити і носити воду,
Ти в жупанах і письменний, і рівня з панами,
Як же можеш ти дружитися з простими дівками?
Єсть багацько громадянок, вибирай любую;
Ти пан возний — тобі треба не мене, сільськую.

У п'єсі «Москаль-чарівник» письменник використав народний анекдот про невірну жінку, але надав новий зміст темі та образам. Головна героїня Тетяна — селянка, яка не вміє лицемірити; вона чесна людина і морально чиста.
Своїм твором Котляревський показує, що аморальність іде від панівного класу. Так, чиновник-писарчук Финтик з презирством говорить про простий люд, цурається своєї бідної матері, заводить любовні інтриги.
Саме риси реалізму, народності, гумор, пісні, жива мова і забезпечили цим двом п'єсам успіх і популярність на сцені, а Котля¬ревському славу і визнання.

по темі:

  • Великий полтавець - Іван Котляревський
  • Значення творчості І. Котляревського в українському національно-культурному відродженні
  • І. Котляревський — «батько нової української літератури»
  • Творчість Котляревського - новий етап у розвитку національного самоусвідомлення


  • категорія: українська література / твори за творчістю Котляревського Івана / Котляревський - драматург і театральний діяч («Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник")