Баннерный обмен ABN

Значення творчості І. Котляревського в українському національно-культурному відродженні

Котляревський — фундатор нової української літератури, бо є першим її класиком, зачинателем. Його твори — історичний злам у розвитку української літератури, початок нового її етапу. Він перший звернувся до животворних джерел народної мови, зробив її літературною, використав багатющі скарби фольклору та етнографії свого народу. Він писав реалістичні і народні твори.
Котляревський започаткував в українській літературі нові жанри: епічну травестійно-бурлескну тему, комічну оперу, водевіль.
Його твори сповнені непідробного гумору, високої поетичності, щирої любові до народу.
Крок за кроком розкриває нам письменник образ простого народу, стверджує його велику духовну силу, за якою майбутнє. Як поет-гуманіст, поет-просвітитель, він співчував закріпаченому селянству, засуджував негативні явища жорстокої феодально-кріпос¬ницької дійсності, оспівував патріотичні почуття трудящих.
Т. Шевченко назвав І. Котляревського «батьком», бо він був талановитим його попередником, родоначальником революційно-демократичного напрямку в українській літературі.
Твори Котляревського є чудовими зразками мистецтва у нашому красному письменстві, мають велике пізнавальне, художньо-естетичне та виховне значення.
Тому, на мою думку, творчість цього письменника — дорогоцінний скарб у золотому фонді світової літератури. І як сказав Т. Шевченко:-

Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть!

П'єси Котляревського приваблюють правдивим відтворенням народних картин селянського життя в Україні на початку XIX ст.
Євген Кирилюк писав: «І в «Наталці Полтавці», і в «Енеїді» слід вбачати ще не критичний реалізм, а своєрідний — просвітительський.
Котляревський протестує проти феодально-кріпосницької моралі, співчуває трудівникам, але намагається не загострювати соціальні суперечності.»
Жива розмовна мова «Наталки Полтавки», симпатія автора до позитивних героїв свого народу — представників простого люду, ненависть до всього негативного — свідчить про народолюбство Котляревського, його тісний зв'язок з народом.

по темі:

  • Великий полтавець - Іван Котляревський
  • І. Котляревський — «батько нової української літератури»
  • Котляревський - драматург і театральний діяч («Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник")
  • Творчість Котляревського - новий етап у розвитку національного самоусвідомлення


  • категорія: українська література / твори за творчістю Котляревського Івана / Значення творчості І. Котляревського в українському національно-культурному відродженні