Баннерный обмен ABN

Леонід Глібов – творець нової байки

«Найкращим українським байкописом» назвав Глібова І.Франко. А відомий на той час учений М.Сумцов в «Єнциклопедическом словаре Блокгауза и Ефрона» написав про творчість Глібова: «Байки відзначаються українською мовою, гумором, знаннями народного життя, простотою фабули і ясністю моралі.»
Почавши з перекладів байок І. Крилова, Глібов з роками все більше засвоював.у своїй творчості його реалістичні принципи зображення життєвих явищ. Тому є безпідставним формальний критерій, за яким свого часу підходили до оцінки байок Глібова, поділяючи їх на «переклади», «переробки», «наслідування» творів російського байкаря.
Дійсно, байки Глібова близькі до криловських влучністю, ідейним звучанням, соціальною загостреністю. Але в Глібова своя манера викладу. Ось, наприклад, як звучать криловські рядки:

Волк из лесу в деревню забежал,
Не в гости, но живот спасая,
За шкуру он свою дрожал:
Охотники за ним гнались и гончих стая.

Але Глібов розповідає все по-своєму:
В село із лісу Вовк забіг...
Не думайте, що в гості, братця!
Ні, в гості вовк не забіжить,
А він прибіг, щоб де-небудь сховаться:
Проклятий люд з собаками настиг.

Криловська розповідь спокійна. Він просто повідомляє, що на вовка полюють мисливці із собаками. Глібов же іронізує із самого початку байки.
Але чим далі, тим більш оригінальніше проявляє себе в байках Глібов.
Він бере сюжети для своїх байок з українського життя, створює колоритні образи, уплітає в байку мотиви казки, загадки чи навіть пісні.
Глібов майстерно поєднує гостру сатиру, гумор і глибокий ліризм, що підкреслює сум його за ідеалом.
І цей особливий ліризм відрізняє Глібова від інших поетів-байкарів.
Яскравою особливістю байок Глібова є наявність у них пісенних елементів («Воркувала Горлиця у садку», «А у тебе, старче сивий, нема поля, нема ниви»...).
Беручи з народної творчості приказки, прислів'я, він шліфує їх рукою великого майстра і повертає народові у вигляді крилатих і їй разів.

по темі:

  • Викривальна і повчальна спрямованість байок Л. Глібова
  • Л. Глібов і світовий досвід байкарства
  • Епоха в байках Глібова
  • Леонід Глібов — видатний український байкар


  • категорія: українська література / твори за творчістю Леоніда Глібова / Леонід Глібов – творець нової байки